KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal tünel sendromu; median sinirin sıkışması ile meydana gelen basıdır. Median sinir elinizin avuç içi tarafında bulunur ve karpal tünel olarak adlandırılır. Median sinir; başparmak, işaret parmağınız, uzun parmağınız ve yüzük parmağınızın bir bölümüne etki eder. Başparmağınıza giden kaslara dürtü sağlar. Karpal tünel sendromu bir veya iki elinizde de görülebilir.

karpal tunel cerrahisi 1

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDENLERİ VE RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Karpal tünel sendromu bilekte ve medyan sinirine fazla baskıya bağlı olarak oluşabilir. Ayrıca karpal tünel sendromu riskini arttıracak bazı sebepler vardır. Bunlar;

Diyabet

Tiroid problemleri

Gebelik veya menopoza bağlı ödem

Yüksek tansiyon

Otoimmün bozukluklar

Kırık veya bilek travması

Bileğin benzer hareketleri tekrarlaması

Sigara kullanımı

Fazla tuz tüketimi

Hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek vücut kitle endeksi

karpal tunel cerrahisi 2

KİMLER RİSK ALTINDA?

Kadınlarda karpal tünel sendromuna yakalanma oranı erkeklere nazaran 3 kat fazladır. En çok 30-60 yaş aralığında görülür.

Tekrarlayan bilek hareketleri içeren meslek sahipleri daha fazla risk altındadır. Örneğin; imalatçılar, montajcılar, klavye-fare meslekleri, inşaat sektörü, piyano çalanlar, örgü örenler vs.

KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler genellikle medyan sinirin sıkışması ile sinir boyunca ağrı ile ortaya çıkar. Eliniz sık sık uyuşabilir. Nesneleri sık sık elinizden düşürebilirsiniz. Başparmağınızda ağrı ve elinizin ilk 3 parmağında acı ve yanma, el kaslarında güçsüzlük meydana gelebilir. Geceleri uyandıracak kadar bilek ağrısı meydana gelebilir.

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA TEDAVİ NASILDIR?

Elinizi nötr pozisyonda tutan bilek atelleri, ağrı kesici ilaçlar

Diyabet veya artrit gibi altta yatan nedenlerin tedavisi

Steroid enjeksiyonları

Medya sinirinde ciddi hasar varsa cerrahi işlem gerekebilir. Karpal tünel sendromu için ameliyat, median siniri kesen, sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için bilekteki doku bandını kesmeyi içerir. Başarı veya başarısızlığı etkileyen faktörler; hastanın yaşı, semptomların süresi, diyabet… Tedavi sonrası sonuç genellikle başarılıdır.

karpal tunel cerrahisi 3