Biofield teknolojisi, evrende bulunan her cisim veya her fiziksel varlık dışarıya enerji yayarlar.  İki farklı enerji alanının birbirleriyle rezonansa girmesi söz konusudur. Rezonansa giren bu iki alan birbirlerinden enerji ve bilgi alıp verirler.

radyestezi

Biofield teknolojisi radiesthesia olarak adlandırılır. Geleneksel bilimin kabul etmemesine karşın Radiesthesia bir bilimdir. Fransız bilim adamları 19. yüzyılda her şeyin enerji yaydığını ve bu yayılan enerjiden haberdar olarak bazı bilgiler elde ettiklerini bildirdiler. Bu bilgi alma işlevini Radiesthesia olarak isimlendirdiler. Farklı enerji alanlarını ölçen aslında insanın kendi enerji alanıdır.  Radyestezi’de yayılan radyasyonu kullanmak için kullanılan alet ölçme yapan kişinin kendi vücudunun enerji alanıdır. Fiziki bedenimizin enerjisini destekleyen, enerji veren ruhsal bedenimizdir. Bu ikisinin birleşmesiyle oluşan ara beden, yaşam enerjisini fiziksel bedene gönderir. Fiziksel bedende cansızlarda bulunan enerjiye ek olarak can enerjisi bulunur. Can enerjisi canlılığın temel enerjisidir. Mahiyet olarak skaler bir enerjidir. Cansızlardan yayılan vibrasyon enerjisiyle birleşerek canlılığa ait yeni bir vibrasyon enerjisi şeklinde düşünülebilir. Sarkacın dönmesiyle oluşan rotasyonel alan serbest enerjiyle etkileşerek serbest enerjiyi kullanılır hale getirebilir. Serbest enerjiye yüklenen bilgiyle beraber iş yapabilme noktasına gelir.