Kayropraktik nedir?

Kayropraktik; kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomekanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde oluşturduğu sorunları önlemesiyle ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır. Uygun hastalarda normal mekanik hareketliliği yitirmiş eklemleri elle uygulanan tekniklerle düzeltme üzerine yoğunlaşır.

Kayropraktik uygulamasi

Kayropraksi uygulanabilecek durumlar:

 • Akut ve kronik boyun ve bel ağrısı
 • Kronik servikal bölge kaynaklı baş ağrısı
 • Ani fleksiyon-ekstansiyon zorlanmalarıyla ilişkili ağrılar
 • Lomber spinal stenozun erken konservatif tedavisi
 • Lomberi torakal ve servikal disk hernilerinin erkek konservatif tedavisi
 • Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmaları
 • Miyofasiyal ağrı sendromu
 • Mesleki ve spor ile ilişkili rekreasyonel kas-iskelet sistemi yaralanmaları
 • Geriatrik yaş grubunun osteoartrit vb. kas-iskelet sistemi sorunları
 • Mekanik faset eklem kaynaklı, biyomekanik disfonksiyonlar
 • Koksiks ağrısı
 • Postürel Skolyoz
 • Progresif motor defisit ve kauda equine sendromu saptanmayan sinir kökü irritasyonları
 • Omuz, sakroiliak eklem, temporamandibuler eklem, kalça, diz, el, ayak eklem disfonksiyonları